1. Hjem
  2. Om os
  3. Garanti

Din garanti for et ordentligt stykke arbejde

Zederkop er medlem af Glarmesterlauget i Danmark og dermed underlagt laugets garantiordning.

Hvad betyder det for dig som kunde?

Hvis der opstår en tvist om et glarmesterarbejde mellem en kunde og en glarmester, der er medlem af Glarmesterlauget, kan du forelægge sagen for Glarmesterlaugets Garantiordning. Vi er altid forpligtiget til at efterkomme den afgørelse, som Glarmesterlauget træffer.
Som kunde har også mulighed for at indbringe dit krav mod en glarmester for Forbrugerklagenævnet (kun private kunder) eller domstolene, og Glarmesterlauget indestår for opfyldelse af en afgørelse truffet af en af disse myndigheder.

Garantiordningen dækker krav op til 100.000 kr. ex. moms.

Alle henvendelser om Glarmesterlaugets Garantiordning skal ske til:

Glarmesterlauget i Danmark
Gothersgade 160
1123 København K
Telefon 33 13 65 10
E-mail: info@glarmesterlauget.dk

Du kan læs mere om garantiordningen på www.glarmesterlauget.dk

Ønsker du at blive kontaktet?

Hvis du udfylder dit telefonnr. og trykker på 'Bliv kontaktet', så sørger vi for at ringe dig op.