Medalje og fint besøg – fejring af en god arbejdsplads

Allan Lau, glarmester hos Zederkop gennem 40 år, har fået tildelt Den Kongelige Belønningsmedalje. Overrækkelsen fandt sted fredag den 16. marts på et svendemøde fra morgenstunden.

Zederkop havde inviteret vores lokale folketingsmedlem fra Valby kredsen, Mette Reissmann, til at deltage i overrækkelsen sammen med direktør Bo Lassen.

I sin tale til Allan Lau lagde Bo vægt på, at Zederkop skal være en god arbejdsplads, som håndværkere kan holde ud til at være en del af helt til pensionsalderen. Han nævnte også nogle af firmaets tiltag til forbedring af produktiviteten uden at arbejdsglæden skal gå fløjten og beklagede, at det er så svært at skaffe finansiering til vækst hos bankerne.

<p>Mette Reissmann gav et oplæg om, hvordan hun ser håndværksarbejdets fremtid. IT vil blive en mere og mere integreret del af arbejdet, og det giver mange fordele, men kræver også en stor indsats for efteruddannelse, som politikerne vil understøtte. Efter oplægget udspandt der sig en livlig debat, navnlig om håndværkerens vilkår i forhold til højtuddannede, risikoen for nedslidning og behovet for “afstigningsmuligheder” til mindre belastende arbejde, når man kommer op i alderen.</p>