1. Hjem
  2. Databeskyttelse

Databeskyttelse

Zederkop overholder lovgivningen i forbindelse med den nye EU forordning om databeskyttelse, der træder i kraft den 25. maj 2018.

Vi opbevarer kun de kunde-, leverandør- og persondata, der er brug for i vores forretning, og har indført en fast årlig rutine for sletning af data, der ikke længere er nødvendige. Vi vurderer for hvert projekt, opgave og øvrige engagementer, som firmaet påtager sig, om der kræves en særskilt databehanderaftale. Og vi fremsender gerne vores standard databehandleraftale, såfremt kunder måtte ønske det.

Vi har indgået databehandleraftaler med en række firmaer, som vi ofte samarbejder og udveksler data med, eller i øvrigt betror at opbevare eller behandle vores firmadata.

Tilbud fra Zederkop, der ikke accepteres, opbevarer vi i 2 år for det tilfælde, at kunden på et senere tidspunkt måtte ønske at realisere det pågældende projekt eller arbejde. Hvis kunden ønsker umiddelbar sletning, følges sletteproceduren angivet nedenfor.

Kundeoplysninger med adresse, telefonnumre og e-mailadresser slettes efter 10 år uden nye sager for den pågældende kunde.

Personlige oplysninger om tidligere medarbejdere opbevares i 5 år som krævet af Skat, og derefter slettes de.

Henvend dig gerne, såfremt du ønsker oplyst, hvad Zederkop A/S har registreret om dig eller dit firma. Sletteanmodninger efterkommes inden for 1 måned med mindre sletning er i konflikt med myndighedskrav. Bemærk dog, at Zederkops eventuelle garantiforpligtelser på materialer og udført arbejde kan bortfalde, hvis de relevante kundeoplysninger kræves slettet af vores registre.

Skulle der – til trods for de trufne foranstaltninger til beskyttelse af data – ske et alvorligt brud på firmaets datasikkerhed, informeres de berørte parter og Datatilsynet orienteres om hændelsen indenfor 72 timer.

Zederkop samarbejder med Tine Cranil, HR Bureauet, http://hr-bureauet.dk/ om at sikre overholdelse af alle krav vedr. databeskyttelse.

Ønsker du at blive kontaktet?

Hvis du udfylder dit telefonnr. og trykker på 'Bliv kontaktet', så sørger vi for at ringe dig op.